Startside Indhold Øverste side 1

  KVO
 

 

  

Op Kursus Referater Aktiviteter Indvinding Beredskabsplan KVO Sag om DS475 Eurofins aftale indberetning DS 475 Drikkevands sikkerhed

 

 

 

    

Usine Bret MG 1681.jpg

KVO’s formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde
mellem alle almene vandværker i Odense kommune i alle forhold af fælles interesse,
 herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres
forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af
vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer,
vandanalyser etc.

 

KVO kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og
økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger,
 ringledninger, lækagesporing udarbejde forslag til grønregnskab, informations
 

 materiale om vandprøver til forbrugerne etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startside Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024