Startside Indhold

  KVO
 
KVO Odense kommune Adresse medlemmer vandværker Geus vandprøver Link Alarmmeringsplan opdatering

 

 

Kursus Referater Aktiviteter Indvinding Beredskabsplan KVO Sag om DS475 Eurofins aftale indberetning DS 475 Drikkevands sikkerhed        [Under konstruktion]

 

KVO’s formål er primært at virke som kontaktorgan for et nærmere samarbejde mellem alle almene vandværker i Odense kommune i alle forhold af fælles interesse, herunder at optræde som forhandler for og med de enkelte vandværker i deres forhold til offentlige myndigheder, specielt med henblik på koordinering af vandindvindingsrettigheder, vandforsyningsplaner, kildepladsbeskyttelse, regulativer, vandanalyser etc.

 

KVO kan i øvrigt bistå vandværkerne i spørgsmål af vandteknisk, administrativ og økonomisk art, hvor der er tale om fællesinteresser, f.eks. vedrørende nødforsyninger, ringledninger, lækagesporing udarbejde forslag til grønregnskab, informations materiale om vandprøver til forbrugerne etc.

Startside Indhold

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 22. oktober 2015