Startside Op Indhold Øverste side 1

  Drikkevands sikkerhed
 

 

  

Op

 

 

 

    

Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er i sig selv ”lige ud ad landevejen”, idet det blot er en systematisk og logisk fremgangsmåde til styring af drikkevands-sikkerhed, som er baseret på forebyggelsen af problemer og i høj grad præget af sund fornuft. Gennem arbejdet med drikkevandssikkerhed får vandforsyningen en indgående forståelse af vandforsyningssystemet, processer, materialer og arbejds-procedurer sammenholdt med de faktorer, der kan medføre en risiko for forbrugeren.

 

Den generelle erfaring fra et pilotprojekt [4] viser, at drikkevandssikkerheden i mange tilfælde styres bevidst eller ubevidst ved f.eks. gennemførelse af tilsyn, opsætning af alarmer og konstruktion af anlæg. Projektet har dog også klarlagt en række punkter, hvor drikkevandssikkerheden klart kan forbedres.

 

Den lovpligtige drikkevandskontrol [1] fungerer i dag som stikprøvekontrol af vandkvaliteten. Dokumenteret drikkevandssikkerhed (DDS) er metoden, der sikrer, at vandkvaliteten er i orden også i den periode, der går mellem vandanalyserne. Det betyder, at vandforsyningen så at sige er på forkant og i stand til at styre sin drikkevandsproduktion på en sikker måde i forhold til at overholde de fastsatte kvalitetsmål.
Drikkevandskontrollen bliver dermed en bekræftelse af, at de tiltag, der er gjort for at sikre drikkevandets kvalitet, fungerer effektivt.
Korrekt opbyggede og vedligeholdte DDS planer giver både vandforsyningen, forbrugerne og myndighederne tillid til, at drikkevandssikkerheden styres effektivt.
Vandforsyningen skal holde fokus på drikkevandssikkerheden. Det giver mulighed for at forebygge, i stedet for først at gribe ind, når der f.eks. er konstateret overskridelse af drikkevandskrav i en vandprøve. Systemet kan med fordel anvendes i både store og små vandforsyninger og målretter ressourcerne til de kritiske områder. Herved reduceres risikoen for at producere og levere en uønsket drikkevands-kvalitet.

Mange vil opleve, at der også er fordele at hente på drikkevandskvaliteten. Dette skyldes primært den øgede opmærksomhed på risikofaktorer generelt samt deltagelsen af hele vandforsyningens personale. Dokumenteret drikkevandssikkerhed kan fint integreres i eksisterende kvalitetsstyringssystemer.

DDS-system for KVO\Vejledning_nr._72_DDS.pdf


Opret en mappe der hedder   ( DDS-system for kvo) inde i c:/ dokumenter klik på ned stående filer og læg dem ind i mappen lav et link på skrivebordet

til indholdfortegnelse.

så kan du bruge indholdsfortegnelse til at søge i ved at trykke på CTRL og venstre Mussetast.

du kan også få et sæt af systemet på papir ved henvendelse til Aksel Snerling

DDS-system for KVO\(0)indholdfortegelse.doc
DDS-system for KVO\(1) Vandværk dds indførsel.doc
DDS-system for KVO\(1B)-Konsekvens.doc
DDS-system for KVO\(2)Tjekliste til vurdering af risikofaktorer for vandforsyningssystemet.doc
DDS-system for KVO\(2A)-floudiagram.doc
DDS-system for KVO\(2B)-fem punkter i risikoanalysen er vist i figur 6.doc
DDS-system for KVO\(2C)-vurderingsmodel.doc
DDS-system for KVO\(8A)-Ledelse opgaver.doc
DDS-system for KVO\(8B)-Risikofaktor er overført fra risiko analysen procestrin fra flowdiagram indvinding.doc
DDS-system for KVO\(9)arbejdsbeskrivelse.pdf

Tomme skemaer
DDS-system for KVO\risikoanalyse indvinding 300 tom.doc
DDS-system for KVO\risikoanalyse vandbehandling 200 tom.doc
DDS-system for KVO\risikoanalyse Distribution 100 tom.doc
DDS-system for KVO\Risikoanalyse Forbruger400 tom.doc
 

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024