Startside Op Indhold Øverste side 1

  Trusler om sabotage
 

 

  

Op

 

 

 

    

             udskriv

Trusler om sabotage

Kald 112 Politi

Alarm indgået

Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse.

Varsling

Nærmeste omgivelser advares

Konsekvenser

 

Handling

I krigstilfælde eller krigslignende situationer kan der trækkes på Hjemmeværnet. Aftales med beredskabschefen.

Forholdet bør til stadighed tænkes igennem - Det kan ske i morgen.

Information

 

Udbedring af skade

 

Opfølgning

 

NB!

Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.
Udskriv evt.
logbog

 

 

 

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024