Startside Op Indhold Øverste side 1

  Forurening af forsyningens anlæg
 

 

  

Op

 

 

 

    

                   udskriv

 

Beredskab - Forurening af forsyningens anlæg

Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også fremkomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne.

Alarm indgået

Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats.

Varsling

Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultater, varsles Odense Kommunen - Landbrug & Grundvand, og embedslægen. Udenfor kommunens almindelige telefontid kontakte det kommunale beredskab på Odense Brandvæsen.

Konsekvenser

Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra boringer, ledningsnet, rentvandsbeholder eller vandbehandlingsanlæg ? Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet m.m

Handling

Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogeanbefaling m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning fra nabovandværk, vandtankvogne og vanddunke. Boringer/forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt.

Information

Forbrugerne orienteres om situationen i pressemeddelelser og/eller løbesedler. Følsomme forbrugere orienteres først og pr. telefon. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig  – fx i forhold til et drikkeforbud, en kogeanbefaling, muligheder for alternativ vandforsyning.

Udbedring af skade

Udbedring af skader påbegyndes. Fx i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skaden vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig.

Endelig oprensning

Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til vandværket, der i samråd med myndighed, embedslæge og  evt. anden rådgiver forestår hele arbejdet

Opfølgning

Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal.

NB!

Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.
Udskriv evt.
logbog

 

 

   

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024