Startside Op Indhold Øverste side 1

  Lækage
 

 

  

Op

 

 

 

    

                udskriv   

   

Beredskab Lækager på ledningsnettet

Følgende procedure følges:

Alarm indgået

Noter tidspunktet, og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang og eventuelle skader samt skadelokalitet.

Varsling

Ansvarligt teknisk personale varsles fes. vandværkspasser, VVS-mester eller smed. Herefter disponerer vedkommende mandskab mv.

Konsekvenser

Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag.

Handling

Lækagen lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuelt nødvandsforsyning.

Information

Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler. Brandvæsen informeres om, hvilket område der er lukket. Husk også at orientere de følsomme pr. telefon

Udbedring af skade

Kontakt kommunen for indhentelse af gravetilladelse og ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Kontakt gravemandskab og påbegynd reparationen så hurtigt som muligt.
Fortegnelse over rør, fittings og ventiler findes hos VVS-mesteren (
til Alarmeringslisten).
Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres! se instruks om "Klordesinficering" senere i beredsskabsplanen.

Opfølgning

 

NB!

Hele forløbet noteres i en logbog med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse.
Dette er af betydning for evt. senere efterforskning, til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed.
Udskriv evt.
logbog

 

Startside Op Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024