Startside Indhold Øverste side 1

  Odense kommune
 

 

  

Op Beredskabsplaner Telefonliste find-dit-vandvark regulativ Info møder vandplaner

 

 

 

    

Her finder du beredskabsplaner telefonlister for KVOS medlemmer.

Du kan finde oplysninger for alle vandværker i Odense kommune
ved at gå ind i find dit vandværk.

Regulativer og vejledninger finder ved at gå ind i regulativ vand

"Odense Kommune er jfr. drikkevandsbekendtgørelsen tilsynsmyndighed for kommunens
drikkevandsforsyning, herunder de almene vandværker (vandværker der leverer vand til
mindst 10 husstande). Tilsynet foretages dels ved kontrol af alle officielt udtagne vandprøver
fra vandværket, vandværkets ledningsnet og vandværkets boringer, og dels ved et
teknisk-hygiejnisk tilsyn en gang om året. Ved bakteriologiske problemer foretages der evt.
supplerende tilsyn på vandværket.
Odense Kommune er også ansvarlig for meddelelse af tilladelser til etablering af- eller
 væsentlige ændringer af vandværker, samt meddelelse af tilladelser/ændringer af tilladelser
 til indvinding af grundvand." 

Startside Indhold Øverste side 1

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 20. februar 2024