Startside Indhold

  Odense kommune
 
KVO Odense kommune Adresse medlemmer vandværker Geus vandprøver Link Alarmmeringsplan opdatering

 

 

Beredskabsplaner Telefonliste Find dit vandværk regulativ Info møder vandplaner        [Under konstruktion]

Her finder du beredskabsplaner telefonlister for KVOS medlemmer.

Du kan finde oplysninger for alle vandværker i Odense kommune ved at gå ind i find dit vandværk.

Regulativer og vejledninger finder ved at gå ind i regulativ vand

"Odense Kommune er jfr. drikkevandsbekendtgørelsen tilsynsmyndighed for kommunens drikkevandsforsyning, herunder de almene vandværker (vandværker der leverer vand til mindst 10 husstande). Tilsynet foretages dels ved kontrol af alle officielt udtagne vandprøver fra vandværket, vandværkets ledningsnet og vandværkets boringer, og dels ved et teknisk-hygiejnisk tilsyn en gang om året. Ved bakteriologiske problemer foretages der evt. supplerende tilsyn på vandværket.
Odense Kommune er også ansvarlig for meddelelse af tilladelser til etablering af- eller væsentlige ændringer af vandværker, samt meddelelse af tilladelser/ændringer af tilladelser til indvinding af grundvand." 

Startside Indhold

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 22. oktober 2015