Startside Op Indhold

  dagsorden og omegn
 

 

  

Op

 

 

 

    

29. februar 2012  /  ATS/AS

Indbydelse til repræsentantskabsmøde i KVO

 

Torsdag den 5. april 2018 kl. 18:00 på Vandværksvej 7.

 

Vi starter mødet med et indlæg fra Niels Grann fra Danske Vandværker, om den nye persondataforordning som træder i kraft den 25. maj 2018.

Indlægget varer ca 1,5 time.

Ca. midtvejs i indlægget vil der blive en pause med spisning i kantinen

 

Dagsorden ved ordinært repræsentantskabsmøde:

1)     Valg af dirigent.

2)     Bestyrelsens beretning.

3)     Godkendelse af regnskab.

4)     Fastlæggelse af kontingent for indeværende år.

5)     Indkomne forslag.

6)     Valg til bestyrelsen. (Claus Orthmann Andersen, Henrik Uhd Markussen og Henning Jensen, er på valg)

7)     Eventuelt.

 

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde har vi følgende punkter på dagsordenen:

a)     Indlæg om den kommende Vandforsyningsplan for Odense Kommune.

(ved Hans Peter Birk Hansen, Geolog, Odense Kommune)

b)     Ny drikkevandsbekendtgørrelse samt status for pesticidfund.                                                    

(ved Richard Jensen, biolog og kemiker, Odense Kommune Landbrug og Natur)

------------------- Men husk nu lige tilmelding! --------------------

Tilmelding til arrangementet senest fredag den 23. marts til VandCenter Syd, Jane Nielsen, på telefon: 6313 2360 eller email: jne@vandcenter.dk

 

På forhånd tak.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Startside Op Indhold

 

 

Send e-mail til ats@c.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 21. juni 2021